6. клас

ОБРАТНО

Компютърна текстообработка

Урок 5.

Вмъкване на символи

Вмъкване на специални знаци

Вмъкване на математически символи

Урок 6.

Вмъкване на графични изображения от файл

Вмъкване на графични изображения от интернет

Форматиране на графични изображения

Урок 8.

Търсене на текст

Замяна на текст

Получаване на помощна информация

Урок 9.

Форматиране на страница

Номериране на страница

Отпечатване на документ

Тестове

Файлове

Top