6. клас

ОБРАТНО

Компютърна текстообработка

Урок 5.

Зад. 1Вмъкване на символи

Зад. 2Вмъкване на специални знаци

Зад. 3Вмъкване на математически символи

Урок 6.

Зад. 1Вмъкване на графични изображения от файл

Зад. 2Вмъкване на графични изображения от интернет

Зад. 3Форматиране на графични изображения

Урок 8.

Зад. 1Търсене на текст

Зад. 2Замяна на текст

Зад. 3Получаване на помощна информация

Урок 9.

Зад. 1Форматиране на страница

Зад. 2Номериране на страница

Зад. 3Отпечатване на документ

Файлове

Top