5. клас

ОБРАТНО

Компютърна текстообработка

Урок 24.

Програма Microsoft Word

Създаване на нов файл

Отваряне, разглеждане и съхраняване на текстов документ

Урок 26.

Съхраняване на текстов документ в различни файлови формати

Урок 27.

Форматиране на текст на ниво символи

Диалогов прозорец Font

Урок 28.

Форматиране на абзац

Диалогов прозорец Paragraph

Тестове

Файлове

Top