5. клас

ОБРАТНО

Компютърна текстообработка

Урок 24.

Зад. 1Програма Microsoft Word

Зад. 2Създаване на нов файл

Зад. 3Отваряне, разглеждане и съхраняване на текстов документ

Урок 26.

Зад. 2Съхраняване на текстов документ в различни файлови формати

Урок 27.

Зад. 1Форматиране на текст на ниво символи

Зад. 2Диалогов прозорец Font

Урок 28.

Зад. 1Форматиране на абзац

Зад. 2Диалогов прозорец Paragraph

Файлове

Top