7. клас

ОБРАТНО

Компютърна текстообработка

Урок 4.

Зад. 1Създаване на таблица

Маркиране елементи на таблицата(видео)

Зад. 3Прехвърляне на данни между текстови обекти

Урок 5.

Зад. 1Вмъкване на елементи

Зад. 2Изтриване на елементи

Зад. 3Обединяване на клетки

Разделяне на клетка(видео)

Зад. 4Променяне размера на редове и колони

Урок 6.

Зад. 1Форматиране на съдържание на таблица

Зад. 2Форматиране на таблица

Положение на таблица спрямо текст(видео)

Файлове

Top