7. клас

ОБРАТНО

Компютърна презентация

Урок 19.

Използване на звук

Настройки на звукова и видеоинформация

Файлове

Урок 20.

Вмъкване на диаграма

Радарна диаграма

Вмъкване на таблица

Вмъкване на графична схема

Добавяне на анимация към обекти

Файлове

Урок 22.

Запазване на презентации в различни файлови формати

Представяне на презентация

Отпечатване на презентация

Файлове

Top