7. клас

ОБРАТНО

Компютърна презентация

Урок 19.

Зад. 1Използване на звук

Настройки на звукова и видеоинформация(видео)

Файлове

Урок 20.

Зад. 1Вмъкване на диаграма

Зад. 2Радарна диаграма

Вмъкване на таблица(видео)

Вмъкване на графична схема(видео)

Зад. 3Добавяне на анимация към обекти

Файлове

Урок 22.

Зад. 1Запазване на презентации в различни файлови формати

Зад. 4Представяне на презентация

Зад. 5Отпечатване на презентация

Файлове

Top