7. клас

ОБРАТНО

Обработка на таблични данни

Урок 11.

Зад. 1Относителен адрес

Зад. 2Абсолютен адрес

Файлове

Урок 12.

Зад. 1Сортиране по списък

Зад. 3Търсене и замяна на данни

Файлове

Урок 13.

Файлове

Урок 14.

Зад. 1Създаване на диаграма

Зад. 2Форматиране на диаграма

Файлове

Урок 15.

Зад. 1Настройки за отпечатване на таблица

Зад. 2Отпечатване на таблица

Файлове

Урок 16.

Файлове

Урок 17.

Файлове

Top