7. клас

ОБРАТНО

Обработка на таблични данни

Урок 11.

Относителен адрес

Абсолютен адрес

Файлове

Урок 12.

Сортиране по списък

Търсене и замяна на данни

Файлове

Урок 13.

Файлове

Урок 14.

Създаване на диаграма

Форматиране на диаграма

Файлове

Урок 15.

Настройки за отпечатване на таблица

Отпечатване на таблица

Файлове

Урок 16.

Файлове

Урок 17.

Файлове

Top