7. клас

ОБРАТНО

Компютърна текстообработка

Урок 3.

Вмъкване на специални знаци и символи

Вмъкване на математически символи

Урок 4.

Създаване на таблица

Маркиране на елементи на таблицата

Урок 5.

Вмъкване на елементи

Изтриване на елементи

Обединяване на клетки

Разделяне на клетка

Промяна на размера на редове и колони

Урок 6.

Форматиране на съдържание на таблица

Форматиране на таблица

Разположение на таблица

Файлове

Урок 7.

Файлове

Урок 8.

Вмъкване на графична форма

Вмъкване на художествен надпис

Вмъкване на графична схема

Файлове

Top