7. клас

ОБРАТНО

Компютърна текстообработка

Урок 3.

Зад. 1Вмъкване на специални знаци и символи

Зад. 2Вмъкване на математически символи

Урок 4.

Зад. 1Създаване на таблица

Зад. 3Маркиране на елементи на таблицата

Урок 5.

Зад. 1Вмъкване на елементи

Зад. 2Изтриване на елементи

Зад. 3Обединяване на клетки

Разделяне на клетка(видео)

Зад. 4Промяна на размера на редове и колони

Урок 6.

Зад. 1Форматиране на съдържание на таблица

Зад. 2Форматиране на таблица

Разположение на таблица(видео)

Файлове

Урок 7.

Файлове

Урок 8.

Зад. 1Вмъкване на графична форма

Зад. 2Вмъкване на художествен надпис

Зад. 3Вмъкване на графична схема

Файлове

Top