7. клас

ОБРАТНО

Обработка на таблични данни

Урок 8.

Зад. 1Създаване на електронна таблица

Зад. 2Добавяне на нова колона

Урок 9.

Зад. 1Относителен адрес

Зад. 2Абсолютен адрес

Зад. 3Име на област

Урок 10.

Зад. 1Сортиране по списък

Зад. 2Сортиране на записи по полето Възраст

Зад. 3Търсене и замяна на данни

Урок 12.

Зад. 1Създаване на диаграма

Зад. 2Форматиране на диаграма

Файлове

Top