5. клас

ОБРАТНО

Компютърна презентация

Урок 34.

Представяне на презентация

Режим на визуализация

Изтриване и разместване на слайд

Урок 35.

Създаване на компютърна презентация

Вмъкване на графични изображения

Урок 36.

Вмъкване и форматиране на графични обекти

Форматиране на графични изображения

Действия с графични обекти

Тестове

Файлове

Top