5. клас

ОБРАТНО

Компютърна презентация

Урок 34.

Зад. 1Представяне на презентация

Зад. 2Режим на визуализация

Зад. 3Изтриване и разместване на слайд

Урок 35.

Зад. 1Създаване на компютърна презентация

Зад. 2Вмъкване на графични изображения

Урок 36.

Зад. 1Вмъкване и форматиране на графични обекти

Зад. 2Форматиране на графични изображения

Действия с графични обекти(видео)

Файлове

Top