6. клас

ОБРАТНО

Обработка на таблични данни

Урок 11.

Създаване на електронна таблица по модел

Урок 12.

Използване на формули

Използване на вградени функции

Урок 14.

Настройки за отпечатване на таблица

Отпечатване на таблица

Тестове

Файлове

Top