6. клас

ОБРАТНО

Обработка на таблични данни

Урок 11.

Зад. 1Създаване на електронна таблица по модел

Урок 12.

Зад. 1Използване на формули

Зад. 2Използване на вградени функции

Урок 14.

Зад. 1Настройки за отпечатване на таблица

Зад. 2Отпечатване на таблица

Файлове

Top