6. клас

ОБРАТНО

Операционна система и носители на информация

Урок 2.

Зад. 1Контролен панел

Зад. 2Визуализация на лентата на задачи

Зад. 3Добавяне и премахване на програма в менюто Start

Зад. 4Добавяне и премахване на програма в лентата на задачи

Урок 3.

Зад. 1Добавяне на нов език

Зад. 2Настройка на дата и час

Зад. 3Настройка на потребителския интерфейс

Зад. 4Настройка на разделителната способност на монитора

Урок 4.

Зад. 1Носители на информация в компютър

Зад. 2Свойства на файлове

Зад. 3Визуализирае на файлове в различни изгледи

Файлове

Top