6. клас

ОБРАТНО

Операционна система и носители на информация

Урок 2.

Контролен панел

Визуализация на лентата на задачи

Добавяне и премахване на програма в менюто Start

Добавяне и премахване на програма в лентата на задачи

Урок 3.

Добавяне на нов език

Настройка на дата и час

Настройка на потребителския интерфейс

Настройка на разделителната способност на монитора

Урок 4.

Носители на информация в компютър

Свойства на файлове

Визуализирае на файлове в различни изгледи

Тестове

Файлове

Top