5. клас

ОБРАТНО

Обработка на таблични данни

Урок 30.

Програма Microsoft Excel

Редактиране и въвеждане на данни

Урок 31.

Диаграми

Линейна диаграма

Кръгова диаграма

Урок 32.

Форматиране на данни

Форматиране на клетки

Тестове

Файлове

Top