5. клас

ОБРАТНО

Обработка на таблични данни

Урок 30.

Зад. 1Програма Microsoft Excel

Зад. 2Редактиране и въвеждане на данни

Урок 31.

Зад. 1Диаграми

Зад. 2Линейна диаграма

Зад. 3Кръгова диаграма

Урок 32.

Зад. 1Форматиране на данни

Зад. 2Форматиране на клетки

Файлове

Top