7. клас

ОБРАТНО

Компютърна презентация

Урок 36.

Зад. 1Използване на звук

Зад. 2Добавяне на видео от файл

Зад. 3Добавяне на видео от интернет

Урок 37.

Зад. 1Вмъкване на диаграма

Зад. 2Създаване на радарна диаграма

Вмъкване на таблица(видео)

Вмъкване на графична форма(видео)

Вмъкване на графична схема (SmartArt)(видео)

Зад. 3Добавяне на анимация към обекти

Зад. 4Добавяне на анимация на отделни елементи от диаграма

Зад. 5Съхраняване на обект от презентация

Файлове

Top