6. клас

ОБРАТНО

Вариант 1: Програмиране с Python

Урок 33.

Зад. 1 ÷ 3Компютърен герой. Смяна на външността на костенурка

Зад. 4Добавяне на втори герой

Урок 34.

Зад. 1Създаване и използване на функция с параметри

Зад. 2Използване на случайни числа

Зад. 3Използване на списък

Игри, направени на Python:

Проекти

Файлове

Top