6. клас

ОБРАТНО

Интернет и интегриране на дейности

Урок 25.

Зад. 2Указател на полезни адреси

Урок 27.

Зад. 1Търсене и запазване на информация, публикувана в интернет

Зад. 2Търсене на материали на чужд език и използване речник за превод на текст

Файлове

Top