6. клас

ОБРАТНО

Компютърна презентация

Урок 20.

Зад. 1Вмъкване на звук

Зад. 2Настройки на дизайна

Урок 21.

Зад. 1Анимационни ефекти на елемент от слайд

Зад. 2Анимационни ефекти при преходи между слайдове

Урок 22.

Зад. 1Запазване на презентации в различни файлови формати

Зад. 2Отпечатване на презентация

Урок 23.

ЗадачаПредставяне на презентация

Урок 24.

Зад. 3Форматиране на фон на слайд

Файлове

Top