6. клас

ОБРАТНО

Компютърна презентация

Урок 20.

Вмъкване на звук

Настройки на дизайна

Урок 21.

Анимационни ефекти на елемент от слайд

Анимационни ефекти при преходи между слайдове

Урок 22.

Запазване на презентации в различни файлови формати

Отпечатване на презентация

Урок 23.

Представяне на презентация

Урок 24.

Форматиране на фон на слайд

Тестове

Файлове

Top