6. клас

ОБРАТНО

Работа с графични изображения

Урок 16.

Съхраняване на изображение в различни графични формати

Урок 18.

Редактиране на изображение

Тестове

Файлове

Top