6. клас

ОБРАТНО

Работа с графични изображения

Урок 16.

Зад. 1Съхраняване на изображение в различни графични формати

Урок 18.

Зад. 1Редактиране на изображение

Файлове

Top