5. клас

ОБРАТНО

Създаване и обработка на графично изображение

Урок 12.

Програма Paint

Отваряне на изображение

Съхраняване на изображение

Преоразмеряване на графично изображение

Урок 13.

Запълване с цвят

Създаване на собствен цвят

Урок 14.

Рисуване на изображение

Изчертаване на права линия

Изчертаване на фигури

Избор на изображение

Урок 16.

Въвеждане на текст

Урок 17.

Завъртане и обръщане на изображение

Наклоняване на изображение

Изрязване на изображение

Отпечатване на изображение

Тестове

Файлове

Top