5. клас

ОБРАТНО

Създаване и обработка на графично изображение

Урок 12.

Зад. 2Програма Paint

Зад. 3Отваряне на изображение

Зад. 4Съхраняване на изображение

Зад. 5Преоразмеряване на графично изображение

Урок 13.

Зад. 1Запълване с цвят

Зад. 2Създаване на собствен цвят

Урок 14.

Зад. 1Рисуване на изображение

Зад. 2Изчертаване на права линия

Зад. 3Изчертаване на фигури

Избор на изображение(видео)

Урок 16.

Зад. 1Въвеждане на текст

Урок 17.

Зад. 1Завъртане и обръщане на изображение

Зад. 2Наклоняване на изображение

Зад. 3Изрязване на изображение

Зад. 4Отпечатване на изображение

Файлове

Top