9. клас

за учебната 2024/25 година

ОБРАТНО

Приложни програми

Урок 14.

Зад. 1Използване на готов шаблон

Зад. 2Създаване на нов шаблон

Урок 15.

Файлове

Урок 16.

Зад. 2Сортиране по няколко признака

Зад. 3Сортиране по списък

Файлове

Урок 17.

Зад. 1Филтриране на данни

Зад. 2Филтриране на данни по няколко критерия

Зад. 3Филтриране на данни по няколко колони

Файлове

Урок 18.

Зад. 1Функция SUMIF

Зад. 2Функция COUNTIF

Файлове

Урок 19.

Зад. 1Валидиране на данни

Зад. 2Създаване на списък с позволени стойности

Файлове

Урок 20.

Файлове

Урок 21.

Зад. 3Свързване към файл с данни

Зад. 5Преглед на циркулярно писмо

Урок 22.

Файлове

Урок 23.

Зад. 1Създаване на формуляр

Зад. 2Добавяне на падащ списък към формуляр

Урок 25.

Зад. 1Справки по една колона

Зад. 2Справки по две колона

Зад. 3Справки с междинни пресмятания

Зад. 4Справки с междинни пресмятания

Файлове

Урок 26.

Зад. 1Създаване на обобщена таблица

Зад. 2Филтриране на данни в обобщена таблица

Зад. 3Форматиране на данни в обобщена таблица

Файлове

Урок 27.

Файлове

Top