9. клас

за учебната 2024/25 година

ОБРАТНО

Компютърни мрежи и услуги

Урок 7.

Зад. 1Настройки на интернет прoтокол

Зад. 2Конфигуриране на интернет прoтокол

Урок 8.

Зад. 4Добавяне на принтер

Файлове

Урок 9.

Зад. 1Създаване на потребителски акаунт

Зад. 2Използване на защитна стена

Top