9. клас

за учебната 2024/25 година

ОБРАТНО

Компютърни системи

Урок 3.

Зад. 1Определяне на координати с GPS

Зад. 2Съставяне на маршрут с GPS

Top