8. клас

ОБРАТНО

Създаване и публикуване на информация в интернет

Урок 15.

Зад. 1Инсталиране на пакета SeaMonkey

Зад. 2Създаване на нова уеб страница

Зад. 3Настройки на уеб страницата

Зад. 3Избор на цвят и фон

Зад. 4Форматиране на текст

Зад. 5Вмъкване на изображение

Зад. 5Форматиране на изображение

Зад. 6Вмъкване на таблица

Зад. 6Параметри на таблицата

Зад. 6Параметри на клетки

Създаване на хипервръзки(видео)

Създаване на хипервръзки(видео)

Създаване на хипервръзки(видео)

Урок 16.

Създаване на начална страница(видео)

Създаване на начална страница (1)(видео)

Създаване на начална страница (2)(видео)

Създаване на вътрешни страници(видео)

Създаване на вътрешни страници(видео)

Създаване на хипервръзки(видео)

Създаване на хипервръзки(видео)

Урок 17.

Зад. 1Регистриране на домейн

Зад. 2Публикуване на уеб сайт

Файлове

Top