8. клас

за учебната 2024/25 година

ОБРАТНО

Създаване и публикуване на информация в интернет

Урок 18.

Зад. 1Инсталиране на SeaMonkey

Зад. 2Създаване на страница

Вмъкване на изображение(видео)

Зад. 3.2Настройка на страница

Зад. 3.1Настройка на страница

Зад. 4Форматиране на текст

Форматиране на изображение(видео)

Зад. 5Вмъкване на таблица

Зад. 6.1Настройки на таблица

Хипервръзка към уеб страница(видео)

Хипервръзка към файл(видео)

Зад. 6.2Настройки на клетка

Урок 19.

Създаване на начална страница(видео)

Въвеждане на съдържание(видео)

Създаване на вътрешни страници(видео)

Създаване на хипервръзки(видео)

Урок 20.

Стъпка 2Избор на шаблон

Стъпка 3Персонализиране на шаблона

Стъпка 4Добавяне на съдържание

Урок 21.

Зад. 1Избор на домейн

Зад. 2Публикуване на сайт

Файлове

Top