8. клас

ОБРАТНО

Компютърни мрежи и услуги

Урок 3.

Зад. 1Поле за търсене от лентата на задачи

Зад. 1Поле за търсене във File Explorer

Зад. 1Търсене с AND, OR или NOT оператор

Зад. 2Добавяне на филтри за търсене

Top