10. клас

за учебната 2024/25 година

ОБРАТНО

Решаване на проблеми и безопасност

Урок 8.

Зад. 1Хардуерни устройства, настройки

Зад. 2Деинсталиране на устройство от Device Manager

Зад. 3Работа с Task Manager

Зад. 4Затваряне на програма с Task Manager

Зад. 5Проблеми с мрежови устройства

Урок 10.

Зад. 1Създаване на обобщена таблица

Зад. 2Анализ на данни от обобщена таблица

Зад. 3Създаване на обобщена диаграма

Файлове

Урок 11.

Зад. 1.1Суми по клиенти и дати

Зад. 1Анализ с обобщена таблица

Зад. 1.3Суми по стоки и дати

Зад. 1.2Суми по клиенти и стоки

Файлове

Урок 13.

Зад. 1Макрос (с бутон)

Зад. 2Макрос (с клавишна комбинация)

Зад. 3Макрос, изпълнение

Урок 14.

Зад. 2Дните от седмицата (макрос в MS Excel)

Файлове

Top