10. клас

за учебната 2024/25 година

ОБРАТНО

Обработка на информацията и комуникация

Урок 1.

Зад. 1Търсене на информация

Урок 2.

Зад. 1.2Създаване на документ в Google Docs

Зад. 1.1Създаване на профил в Google

Top